Himmelsta AB

Masterbiz fick uppdraget under våren -16 att förbereda bolaget, dess ledning samt ägare inför driftsättandet av en extern styrelse. Bl.a genom att få all formalia som exempelvis Ägaravtal, Ägardirektiv och Arbetsordning på plats för att förbereda för den nya organisationsmodellen.

Förutom ovanstående så behövdes det tas fram en kravprofil för styrelse utifrån ägarnas ambition och värderingar för bolaget. Att det dessutom var definierat en tydlig långsiktig tillväxtplan gjorde det grundläggande arbetet ännu viktigare – det gäller att träffa rätt, och hitta de personer och den kompetens som vill vara med på resan.

Masterbiz medverkade vid rekrytering av nya styrelsemedlemmar, och var en del i beslutsprocessen. Masterbiz fungerar fortsatt som rådgivare till ägarna i ägarfrågor mm.

Himmelsta AB
Himmelsta ABNiklas Brink, Ägare och koncernchef
– Vi har för avsikt att fortsätta utvecklas och växa på ett sunt sätt samtidigt som vi behåller bra lönsamhet!
Styrelseutveckling 79%
Affärsutveckling 21%