Helt enkelt – Verklighet av visioner – era visioner!

Styrelse- & ledningsarbete

 • Hur styrs bolaget?
 • Vilka forum finns att diskutera övergripande och strategiska frågor?
 • Hur hanteras utmaningar, svåra situationer och vägval?
 • Finns strategier, mål, policys, instruktioner och riktlinjer som klargör hur man ska agera?
 • Är det säkerställt att bolaget styrs på bästa sätt för att tillgodose aktieägarnas anspråk på avkastning på investerat kapital?

Ett aktivt strategiskt styrelsearbete kan många gånger vara avgörande för företagets fortsatta utveckling och fungera både som en strategisk resurs och som ett stöd i beslutsfattandet eller i en svår situation.

Är man inte mogen att ta steget till en formell styrelse kan en ”skuggstyrelse” eller ett ”advisory board” vara ett alternativ!

Affärsutveckling

Affärsplanen är ”ritningen” för företagets verksamhet och för att affärsidén skall bli verklighet.

 • Var är vi
 • Vart ska vi
 • Hur kommer vi dit

Alla företag har naturligtvis en affärsidé och i stort sett alla företag har någon form av affärsplan. Ibland finns den i grundarnas och ägarnas tankar, ibland finns den dokumenterad i olika form.

Det viktiga är att alltid utvecklas! Utveckling är en ständig rörelse framåt. Att stå still ökar risken att falla bakåt.

 • Är vårt erbjudande attraktivt (allt från innehållet till erbjudandet/priset)
 • Är det rätt förpackat, med rätt image
 • Är vi på rätt marknad
 • Vad vet vi om våra kunder
 • Har vi rätt kundstruktur (och hur tar vi reda på det)
 • Är vi effektiva

Sälj- & marknadsutveckling

Marknaden står aldrig still, våra kunder, marknaden och omvärlden förändras kontinuerligt. Detta ger nya förutsättningar som ställer nya krav.

 • Har vi rätt kundstruktur för att nå våra mål, och hur kan detta mätas/kontrolleras?
 • Några säger: utveckla/förnya, gå vidare – andra säger: gräv där du står, vad gäller för oss?
 • Är vi rätt organiserade för att möta kundernas krav?
 • Bearbetar vi kunderna på rätt sätt, genom rätt kanaler?
 • Hur säkerställer vi att våra kunder är nöjda med vår servicegrad?
 • Vet vi om vi presterar – och vet vi vad vi presterar?

Allt detta och mycket till skapar något vi valt att kalla Thinkbiz – läs mer om detta HÄR.