Helt enkelt – Verklighet av visioner – era visioner!

Struktur

Att ha en fungerande struktur och ordning & reda i bolaget är oftast basen för att ta sig vidare i sin utveckling. En god struktur, definierande processer samt verktyg för att både leda och följa bolagets utveckling kommer att vara avgörande för bolagets tillväxt, lönsamhet och värde. Man brukar prata om ”strukturkapital”

 • Hur styrs bolaget?
 • Hur har vi fördelat våra resurser?
 • Gör vi rätt saker och gör vi rätt saker rätt?
 • Finns strategier, mål & policys?
 • Finns rutiner, instruktioner och riktlinjer som klargör hur man ska agera?
 • Hur vet vi att vi är på rätt väg?

Det kanske låter lite tungt och byråkratiskt?

Det behöver det inte vara. Det kan t.o.m. vara kul att jobba med dessa frågor.

Utveckling

Alla företag går igenom olika faser på sin resa. Vi brukar prata om ”Företagets livscykel”. Det är inte ovanligt att man fastnar på en ”platå” och blir osäker på vilka beslut och vägval som skall leda oss vidare.

I stort sett alla företag har någon form av affärsplan eller strategiplan. Ibland finns den i grundarnas och ägarnas tankar, ibland finns den dokumenterad i olika form.

Affärsplanen är ”ritningen” för företagets verksamhet och för att affärsidén skall bli verklighet.

 • Var är vi
 • Vart ska vi
 • Hur kommer vi dit

Det viktiga är att alltid utvecklas! Att vara i en ständig rörelse framåt! Affärsutveckling, säljutveckling eller kanske organisationsutveckling,

För att ta sig vidare kanske man bl.a. behöver fundera över:

 • Är vårt erbjudande tillräckligt attraktivt?
 • Är vi på rätt marknad?
 • Har vi rätt kundstruktur?
 • Bearbetar vi våra kunder på rätt sätt?
 • Är vi tillräckligt effektiva?
 • Är vi rätt organiserade?
 • Har vi rätt verktyg, resurser?
 • Hur ska vår strategi se ut?

Masterbiz hjälper gärna till att ta ditt företag till nästa nivå! Vi har en färdig modell att arbeta utifrån.

Rådgivning

Det kan många gånger vara ensamt att vara företagare. Man ställs inför många prövningar, både inifrån och utifrån. Det kan vara bra att få diskutera sina tankar och utmaningar med någon utanför bolaget. Någon med liknande erfarenheter som kan se utifrån boxen.

 • Vilka forum finns att diskutera övergripande och strategiska frågor?
 • Hur hanteras utmaningar, svåra situationer och vägval?
 • Är det säkerställt att bolaget styrs på bästa sätt för att tillgodose aktieägarnas anspråk på avkastning på investerat kapital?

Ett aktivt strategiskt styrelsearbete kan många gånger vara avgörande för företagets fortsatta utveckling och fungera både som en strategisk resurs och som ett stöd i beslutsfattandet eller i en svår situation.

Är man inte mogen att ta steget till en formell styrelse kan en ”skuggstyrelse” eller ett ”advisory board” vara ett alternativ!

Oavsett vilken väg man väljer så kan en extern rådgivande funktion med liknande erfarenheter fungera som en värdefull stöttning i företagandet och beslutsfattandet och med andra infallsvinklar, ibland utmanande frågeställningar, kanske till och med göra väsentlig skillnad för den fortsatta utvecklingen!

Masterbiz har stor erfarenhet av att agera ”bollplank” och rådgivare! Vi har även smarta paket att testa.

Hör av dig så berättar vi hur vi tillsammans kan skapa