INTEGRITETSPOLICY

PERSONUPPGIFTER

Din personliga integritet är mycket viktig för oss och vi eftersträvar att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är vår intention att alltid följa alla gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Vi vill med den här policyn hjälpa dig att förstå vilken information vi samlar in och hur denna kan komma att användas. I samband med prenumeration av våra nyhetsbrev så godkänner du policyn och samtycker till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

masterbiz Sweden AB, 559013–2832

GAMLA LASARETTSGATAN 1 LGH 1602 , 602 39 Norrköping, SVERIGE

är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

PERSONUPPGIFTER VI BEHANDLAR

Vi behandlar uppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss via mail, telefon eller via vår hemsida. De personuppgifter vi kan få tillgång till är: namn, adress, telefonnummer, e-mailadress, IP-adress samt arbetsplats.

Vi använder bilder på våra sociala medier. Alla bilder behandlas som en personuppgift. Är det inga tvivel om att det är det frågar vi alltid personen/personerna. Det finns även ett visst utrymme för publicering av bilder på identifierbara personer enligt yttrande och tryckfrihetsgrundlagarna.

ANVÄNDNING

Uppgifterna kan utöver ovanstående även användas för statistikändamål, direktmarknadsföring, kundundersökningar och nyhetsbrev. De kan även komma att användas för utskick per sms, e-post och post. Om du vill avbryta marknadsföring mot dig som kund kan du kontakta oss på mats.osterman@masterbiz.se. De lämnade och insamlade uppgifterna kan komma att användas för att förse dig med relevant information och marknadsföring.

GOOGLE

masterbiz använder Googles annonstjänster. Du kan läsa mer om Googles insamling, delning och användning av data här. (policies.google.com)

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Vi har säkerhetsrutiner och tekniska skydd för att ha personuppgifterna i säkert förvar. Tillgången till personuppgifter är begränsad och ingen utanför masterbiz har tillgång till uppgifterna.

TID

Om du skickat en förfrågan, registrerat dig för nyhetsbrev eller varit i kontakt med oss på annat sätt, och därmed samtyckt till att vara registrerad hos oss, sparar vi dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig. Personuppgifter vi får eller samlar utan att du avregistrerat dig sparar vi så länge det enligt lag är nödvändigt eller så länge det är nödvändigt. Uppgifterna sparas oavsett inte längre än gällande personuppgiftslagstiftning tillåter.

DINA PERSONUPPGIFTER

Enligt Personuppgiftslagen (PUL) och den nya lagen GDPR har du rätt att få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig gratis en gång per kalenderår. För att få det behöver du göra en skriftlig begäran till oss. Enligt PUL ska du skicka in den underskriven per post. Den kan inte skickas per e-post. Adressen till masterbiz hittar du här.

Det är viktigt för oss att vi har korrekta och aktuella personuppgifter. Kontakta oss om vi behöver göra ändringar. Du kan, och har rätt, att när som helst begära att dina personuppgifter rättas, raderas eller blockeras. Du kan, och har rätt, att när som helst återkalla godkännandet av behandling av dina personuppgifter. Du kan begränsa återkallandet till endast en del av behandlingen, till exempel behandling som rör direktmarknadsföring.

BEGRÄNSNING

Vår webbplats länkar till webbplatser som inte står under masterbiz ägande eller kontroll. Vår integritetspolicy gäller enbart masterbiz webbplatser och endast på dessa tar vi ansvar. Om du lämnar masterbiz webbplats för en annan webbplats bör du läsa den webbplatsens motsvarande policy.

FÖRÄNDRINGAR AV INTEGRITETSPOLICY

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna policy när som helst i och i den utsträckning vi anser nödvändiga för att uppfylla nya lagkrav, tekniska krav eller för att åtgärda störningar. Ändringar av policyn publiceras på webbplatsen.