Mer om Q-star och Swea Energi

Q-star driver cirka 400 obemannade drivmedelstationer vilka är lokaliserade i hela Sverige, från Abisko i norr till Beddingestrand i söder. Q-star transporterar även drivmedel till återförsäljare och leveransstationer som samarbetar med Qstar. Swea energi är en ledande aktör på den svenska marknaden inom bland annat försäljning av petroleumprodukter i bulk. Båda företagen ingår i samma koncern och huvudkontor finns i Norrköping.

Sedan sommaren 2018 är masterbiz engagerad i ett uppdrag att hjälpa Qstar och Swea energi att ta fram en modell för ett mer hållbart och långsiktigt samarbete under partnerliknade former med sina underleverantörer inom transport.

Q-star & Swea Energi
Q-star & Swea EnergiRemi Skillingsås, Transportchef
Vi ville skapa ett tätare och starkare samarbete med våra transportörer – masterbiz ser till att vi får fram en bra modell för ett sådant hållbart samarbete.
Affärsutveckling 79%
Lednings- & styrelsearbete 21%