Långsiktig strategiplan ger stabilitet i verksamheten!

Åt Livgrenadjärmässen i Linköping har vi påbörjat ett trevligt uppdrag. Som styrelsementor, med uppdrag att utveckla styrelsearbetet mot ett tydligare fokus för strategiska frågor. Bl.a sett till att ett ägardirektiv kommit på plats, samt arbetat fram en långsiktig strategiplan.

Första spadtaget för hotell på Mässen

Den 15 september 2018 togs det första spadtagen för det nya Hotellet på Garnisons-området i Linköping. En utveckling av Livgrenadjärmässens verksamhet. Hotellet beräknas stå färdigt under våren 2019.

Mats Österman från masterbiz är verksam i Livgrenadjärmässens bolagsstyrelse och även delaktig i projektet för att utveckla verksamheten med Hotell.

Livgrenädjärmässen
LivgrenädjärmässenAnna Wallentinson, Mässdirektör
Ett perfekt bollplank – för styrelsen och vår strategiutveckling.
Affärsutveckling 45%
Styrelsearbete 55%