Mer om BYGGKLASON AB

BYGGKLASON är byggföretaget som är tillräckligt litet för att kunna ge hög personlig service och tillräckligt stort för att klara totalentreprenader för omfattande projekt. Yrkesskicklig och välutbildad personal är garantin för att du alltid får ett arbete utfört med högsta kvalitet.

Byggklason har haft en enorm utveckling sedan Pär Holmstrand och Daniel Karlsson tog över företaget 2011. Under oktober fick de ytterligare en bekräftelse på sitt fina arbete, när de utsågs till Årets Företagare i Kalmar län.

Motiveringen har lydit enligt följande: ”Årets företagare har lyckats med det svåra att överta ett varumärke, utveckla det och få det att bli ännu bättre! Årets företagare har satt stora avtryck genom sin professionalism och kunskap. De är lverantörer till de allra största företagen i trakten, men har också många nöjda privatpersoner som kunder. Årets Företagare är kända för att hålla vad de lovar, har hög serivcegrad och gedigen yrkesskicklighet. De har med god kvalité genomfört många projekt, numera också i egna fastigheter. Kort sagt – de sprider skönhet över stan”.

Med priset som Årets företagare i Vimmerby som de fått tidigare under året, och till det en strålande motivering så var det nu ytterligare stolta ägare som mottog priset.

  

Masterbiz är engagerad sedan 2015 i arbetet som bollplank till Byggklasons ledningsgrupp/ägare samt som projektledare i affärsutvecklingfrågor. Ett stort grattis från Masterbiz!

BYGGKLASON AB
BYGGKLASON ABPär Holmstrand, VD
Som en del i vår kommande affärs- och produktutveckling behövde bolaget en kompetent person som såg med friska ögon på vår affär, strukturen på intäkterna och kostnaderna.
BYGGKLASON AB
BYGGKLASON ABDaniel Karlsson, Projektledare
Styrelseutveckling 79%
Affärsutveckling 21%