Mer om Holmstrand & Karlsson Fastighets AB

Holmstrand & Karlsson Fastighets AB, Vimmerby äger bl.a fastigheten ”Fanéren” – en fastighet där det pågått fanértillverkning från 1918 och fram till 2009. Som en del i vår kommande affärs- och produktutveckling behövde bolaget en kompetent person som såg med friska ögon på vår affär, strukturen på intäkterna och kostnaderna.

masterbiz är därför sedan en tid behjälplig i utvecklingen av området, och de första stegen är redan genomförda. Pär Holmstrand, delägare i bolaget berättar.

– Nu har vi en tydligare strategi och affärsinriktning, vi har koncept som fungerar och fastigheter som snart är fulla med verksamheter.

– Vår vision är att t ex skapa ett trätekniskt centrum i Fanéren, och redan nu har fastigheterna börjat fyllas av flera företag med koppling till just trä, men det finns plats för några fler!

Läs mer om bolaget i ett uppslag från Tidningen TILLVÄXT VIMMERBY.

  

H & K fastigheter AB
H & K fastigheter ABPär Holmstrand, VD
Som en del i vår kommande affärs- och produktutveckling behövde bolaget en kompetent person som såg med friska ögon på vår affär, strukturen på intäkterna och kostnaderna.
Styrelseutveckling 79%
Affärsutveckling 21%