Ett aktivt strategiskt styrelsearbete kan många gånger vara avgörande för företagets fortsatta utveckling och fungera både som en strategisk resurs och som ett stöd eller bollplank i beslutsfattandet eller i en svår situation.

masterbiz erbjuder nu dig och ditt företag en unik möjlighet att prova på aktivt styrelsearbete. Målsättningen är att ge dig en bra inblick i aktivt styrelsearbete för ditt företag och ge dig en tydlig uppfattning om hur detta kan vara en hjälp i ditt företags fortsatta utveckling och tillväxt.

  • Förberedande möte med företagets VD/Ägare
  • 3 st Styrelsemöten inkl:
    • Upplägg
    • Agenda med olika Tema
    • Styrelseprotokoll
  • Utvärdering

Ett tillfälle att prova på och få en bra inblick i strategiskt styrelsearbete för ditt företag.
Ovanstående erbjuds till fast pris som faktureras efter slutfört uppdrag.

Arbetet sker under sekretess.

Välkommen för prisuppgift, ytterligare information eller för att boka ett första möte!