Om du vid en marginal om 25 % kan höja ditt pris, som en marginalförstärkning, med 4 % så kan din volym minska med 14 % och ändå bibehålls samma marginal i kronor. Dags att våga?